domov cenník kontakt
SK | EN
kontaktujte nás
kontaktujte nás

Cenník


Preklady

Bežný termín Súrny termín Expresný termín
nad 5 dní do 5 dní do 24 hodín
Jazyk z jazyka do jazyka* z jazyka do jazyka z jazyka do jazyka
Čeština 0,015 € 0,02 € 0,02 € 0,025 € 0,025 € 0,03 €
Angličtina 0,03 € 0,05 € 0,04 € 0,06 € 0,05 € 0,07 €

* pri preklade do jazyka je v cene zahrnutá aj korektúra rodeným hovorcomKorektúry

Bežný termín Súrny termín Expresný termín
nad 5 dní do 5 dní do 24 hodín
0,09 € 0,012 € 0,015 €


Prepisy

Bežný termín Súrny termín Expresný termín
nad 5 dní do 5 dní do 24 hodín
0,009 € 0,01 € 0,011 €


Ceny sú stanovené za 1 zdrojové slovo (slovo v zdrojovom texte, t. j. texte, ktorý je určený na preklad, korektúru alebo prepis). V prípade zdrojového textu v tlačenej podobe alebo vo formáte, ktorý neumožňuje zistiť počet zdrojových slov, vzťahuje sa cena na počet slov
v preloženom texte.

Bežný termín predstavuje rozsah maximálne 1 800 slov na 1 pracovný deň. Minimálne účtované množstvo je 300 slov. Deň zadania a deň odovzdania zákazky sa do kalkulácie nepočíta.

Pri rozsiahlejšom texte a dlhodobejšej spolupráci sa konečná cena stanovuje dohodou a odvíja sa od termínu dodania a náročnosti textu.

Cenník je platný od 1. 1. 2011.
Uvedené ceny sú konečné.